GIỚI THIỆU TIN TỨC QUAN HỆ CỔ ĐÔNG CÔNG TRÌNH THI CÔNG DỰ ÁN THƯ VIỆN TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ
 
 
 
ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
 
 
 
Trang chủ Tuyển dụng

Hiện nay Công ty đang đầu tư dự án và thi công các công trình lớn tại Hà Nội…. Công ty có nhu cầu tuyển dụng  01 cử nhân Tiếng Anh làm việc tại phòng Kinh tế Kỹ Thuật, 01 Kỹ sư Kinh tế Xây dựng làm việc tại Ban QLDA tại văn phòng Công ty.