Thông tin cổ đông

CBTT chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền xin ý kiến bằng văn bản 2018

Công bố thông tin Chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của CIENCO1 tại VES1

Công bố thông tin về việc “Nhận chuyển nhượng 30% giá trị Công ty TNHH Trung Chính”

Công bố thông tin về việc chuyển nhượng Dự án đầu tư thủy điện Sông Nhiệm 3

VSD thông báo về việc chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ 2018

Thông báo của HĐQT về việc chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2018

Công ty cổ phần LICOGI 13 góp vốn thành lập công ty LIG SOLAR

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát công ty cổ phần LICOGI 13

Thông báo gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính quý IV năm 2016

Mua cổ phần phát hành thêm Công ty Cổ phần Đầu tư Nông Nghiệp Sài Gòn Thành Đạt

Công bố thông tin về ngày giao dịch đầu tiên của 21.686.826 cổ phiếu niêm yết bổ sung

CBTT về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần lần thứ 22

UBCK nhà nước thông báo về kết quả chào bán 21.686.826 cố phiếu công chúng của LICOGI 13

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2016

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016

Nghị quyết của HĐQT về việc về việc xử lý cổ phiếu lẻ/cổ phiếu không bán hết của đợt phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng năm 2016

Thông báo xử lý cổ phiếu lẻ/cổ phiếu không bán hết của đợt phát hành năm 2016

Hướng dẫn quy trình mua cổ phần đợt phát hành 25.265.757 cổ phần

Công bố thông tin Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 với Công ty TNHH Kiểm toán ASC

CBTT - Nghị quyết số: 11/2016/NQ-LICOGI 13-HĐQT

VSD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức 2015, tạm ứng cổ tức 2016 và quyền mua cổ phiếu

LICOGI 13 nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán hơn 25 triệu cổ phần ra công chúng

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2016

Công bố thông tin về việc mở "Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần LICOGI 13 tại tỉnh Quảng Bình"

Công bố thông tin về việc "Thông qua chủ trương đầu tư một số dự án tại Miền Trung"

Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua các chương trình mục tiêu năm 2016 của hệ thống LICOGI 13

LICOGI 13 chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty CP ĐT NN Sài Gòn - Thành Đạt cho Công ty CP LICOGI 13 - FC

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 21

CBTT về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

CBTT về việc Đầu tư mua cổ phần tại các doanh nghiệp

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2016

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu

CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc đầu tư mua cổ phần tại Công ty cổ phần Địa ốc Xanh Sài gòn Thuận Phước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu LIG niêm yết bổ sung

Công bố thông tin về đăng ký ngày dịch đầu tiên cổ phiếu LIG bổ sung

Thông báo việc về chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 13

CBTT về việc VSD cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 3 cho Công ty cổ phần Licogi13

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần lần thứ 20

Thông báo gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

Thông báo
Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông báo

CBTT về việc xử lý cổ phiếu lẻ/cổ phiếu không bán hết của đợt phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng năm 2015

Theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu  số 45 /GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/07/2015; Quyết định gia hạn giấy chứng nhận số 734/QĐ-UBCK ngày 28/08/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty cổ phần LICOGI 13 thông báo như sau:

Công bố thông tin cổ đông nội bộ

Nguyễn Văn Hiệp - Ủy viên hội đồng quẩn trị công ty cổ phần licogi 13 công bố thông tin về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu như sau:

Công bố thông tin cổ động nội bộ

Vũ Tuấn Đương - Ủy viên hội đồng quẩn trị công ty cổ phần licogi 13 công bố thông tin về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu như sau:

Thông báo gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu

Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu  số 45 /GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/07/2015 và Quyết định số 734/QĐ-UBCK ngày 28/08/2015 về việc Chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng)

CBTT về việc “UBCNKNN chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

Ngày 28/08/2015, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định số 734/QĐ-UBCK về việc “Chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty cổ phần LICOGI 13”. Theo Quyết định này, Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 45/GCN-UBCK ngày 16/07/2015 cấp cho Công ty cổ phần LICOGI 13 được gia hạn đến hết ngày 12/11/2015

Công bố thông tin mua cổ phần Công ty cổ phần đầu tư Nông nghiệp Sài gòn Thành Đạt

Ngày 19 tháng 8 năm 2015, HĐQT Công ty đã có Nghị quyết số 05/2015/NQ-LICOGI13-HĐQT về việc quyết định mua cổ phần, cụ thể như sau:

Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: ĐỖ THANH HÀ -  Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 013423514, cấp ngày 20/06/2011 tại CA.Hà Nội

Địa chỉ: Tập thể 256 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 13(LIG); Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2015
Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phiếu: Chậm nhất vào 15h ngày 07/08/2015.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015

Công bố thông tin về thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức niêm yết : Công ty cổ phần Licogi 13(MCK: LIG) Trụ sở chính: Tòa nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Thông báo ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần LICOGI 13 Tên giao dịch: LICOGI 13

Công bố thông tin bất thường

Công ty Cổ phần LICOGI 13 trân trọng thông báo công bố thông tin bất thường về phân công lại nhiệm vụ trong HĐQT Công ty cổ phần LICOGI13 như sau: các thành viên HĐQT thống nhất cử Ông Nguyễn Quốc Hùng – phó Chủ tịch HĐQT đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần LICOGI13 thay thế ông Vũ Tuấn Đương, kể từ ngày 21/9/2013
... 6 7 8 9 10