Thông tin cổ đông

CBTT chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền xin ý kiến bằng văn bản 2018

Công bố thông tin Chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của CIENCO1 tại VES1

Công bố thông tin về việc “Nhận chuyển nhượng 30% giá trị Công ty TNHH Trung Chính”

Công bố thông tin về việc chuyển nhượng Dự án đầu tư thủy điện Sông Nhiệm 3

VSD thông báo về việc chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ 2018

Thông báo của HĐQT về việc chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2018

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát công ty cổ phần LICOGI 13

Thông báo gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính quý IV năm 2016

Mua cổ phần phát hành thêm Công ty Cổ phần Đầu tư Nông Nghiệp Sài Gòn Thành Đạt

Công bố thông tin về ngày giao dịch đầu tiên của 21.686.826 cổ phiếu niêm yết bổ sung

CBTT về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần lần thứ 22

UBCK nhà nước thông báo về kết quả chào bán 21.686.826 cố phiếu công chúng của LICOGI 13

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2016

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016

Nghị quyết của HĐQT về việc về việc xử lý cổ phiếu lẻ/cổ phiếu không bán hết của đợt phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng năm 2016

Thông báo xử lý cổ phiếu lẻ/cổ phiếu không bán hết của đợt phát hành năm 2016

Hướng dẫn quy trình mua cổ phần đợt phát hành 25.265.757 cổ phần

Công bố thông tin Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 với Công ty TNHH Kiểm toán ASC

CBTT - Nghị quyết số: 11/2016/NQ-LICOGI 13-HĐQT

VSD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức 2015, tạm ứng cổ tức 2016 và quyền mua cổ phiếu

LICOGI 13 nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán hơn 25 triệu cổ phần ra công chúng

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2016

Công bố thông tin về việc mở "Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần LICOGI 13 tại tỉnh Quảng Bình"

Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua các chương trình mục tiêu năm 2016 của hệ thống LICOGI 13

LICOGI 13 chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty CP ĐT NN Sài Gòn - Thành Đạt cho Công ty CP LICOGI 13 - FC

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 21

CBTT về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

CBTT về việc Đầu tư mua cổ phần tại các doanh nghiệp

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2016

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu LIG niêm yết bổ sung

Công bố thông tin về đăng ký ngày dịch đầu tiên cổ phiếu LIG bổ sung

Thông báo việc về chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 13

CBTT về việc VSD cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 3 cho Công ty cổ phần Licogi13

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần lần thứ 20

Thông báo gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

Thông báo
Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông báo

Đại hội cổ đông bất thường năm 2016

Ngày đăng: 25/12/2015

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 13 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2016 của Công ty như sau:

1. Kế hoạch tổ chức Đại hội:

- Thời gian tổ chức: 9h30, Thứ 7, ngày 16 tháng  01 năm 2016.        .

- Địa điểm: Tầng 4, Toà nhà LICOGI 13 TOWER, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 30/11/2015 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người được ủy quyền hợp lệ (Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự được gửi kèm theo Thông báo này).

- Nội dung đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem nội dung chương trình và tài liệu Đại hội tại Website: www.licogi13.com.vn (từ ngày 06/01/2016).

2. Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự:

Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

  1. CMND/Hộ chiếu/Bản sao ĐKKD (nếu cổ đông là tổ chức); Thư mời tham dự họp.
  2. Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự (trường hợp được ủy quyền tham dự).

3. Xác nhận tham dự:

Để công tác phục vụ cho Đại hội được tốt nhất, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự theo mẫu đã gửi qua thư đảm bảo tới từng cổ đông về Công ty trước thứ 4, ngày 13/01/2016 bằng một trong các hình thức sau:

- Gửi thư theo địa chỉ: Phòng Tổng hợp Công ty cổ phần LICOGI 13, Tầng 4, Tòa nhà LICOGI13, Số 164, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

- Gửi bản scan vào email: Tonghop@licogi13.com.vn hoặc Fax về số: 043 8544107

- Xác nhận tham dự qua điện thoại tới số: 043 8544623; Ms Nhung 0941 029333 

Tài liệu và chương trình đại hội

* Chương trình đại hội cổ đông bất thường

* Mẫu thư mời tham dự đại hội cổ đông bất thường

* Giấy xác nhận tham dự đại hội hoặc ủy quyền tham dự cổ đông bất thường

* Báo cáo của Hội đồng quản trị

* Quy chế làm việc tại ĐH

* Tờ trình 1

* Tờ trình 2

* Tờ trình 3

* Tờ trình 4

 

 


Các tin khác

CBTT về việc nhận chuyển nhượng 34,5% giá trị của Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3

CBTT quyết định xử lý vi phạm hành chính thuế và Nghị quyết phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT

CBTT về việc ký hợp đồng lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

CBTT về việc Ký hợp đồng tín dụng với BIDV Thanh Xuân vay đầu tư Dự án nhà máy Điện mặt trời LIG - Quảng Trị

CBTT về việc ký hợp đồng lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

CBTT Quyết định của HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần LICOGI13-Đầu tư Xây dựng và Hạ tầng và Cử người đại diện theo ủy quyền