Trang chủ Công trình dự án
Nền móng xây dựng
Nền móng xây dựng

Nhà máy xi măng Thăng Long

Địa điểm: Tỉnh Quảng Ninh

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xi măng Thăng Long

Giá trị hợp đồng: 64.268.000.000 VND

Thời gian: 2005-2006

Tham gia thi công nhà máy xi măng Thăng Long

- Cọc nhồi vào đất /Bored pile  D1200: 2271,8m

- Khoan cọc nhồi vào đá D1200: 163,8m

- Khoan cọc nhồi vào đất / Bored pile  D1000: 2246,4m

- Khoan cọc nhồi vào đá/ Bored pile  D1000: 274

- Khoan cọc nhồi vào đất / Bored pile  D800: 375,1

- Khoan cọc nhồi vào đá/ Bored pile  D800: 22

- Đóng cọc /Driving RC pile 400x400: 529.9md

- Đóng cọc / Driving RC pile 300x300: 212.8md

Dự án liên quan

Thi công Móng, tầng hầm Tòa nhà chung cư cho CBCS Viện chiến lược và khoa học Công An

Thi Công phần Móng, Tầng hầm Tòa nhà CT2A, CT2B

Thi công xây thô nhà ở cho CBCNV Viện bỏng 103

Công trình Cảng hàng không Cát Bi – Hải Phòng

Công trình Xây dựng chung cư CT1 - Hoàng Cầu