Trang chủ Công trình dự án
Nền móng xây dựng
Nền móng xây dựng

Nhà máy CN tàu Thuỷ Dung Quất

Địa điểm: huyện Bình Sơn - tỉnh Quảng Ngãi
Chủ đầu tư: Ban điều hành thi công gói thầu số 10 - Nhà máy CN Tàu thủy Dung Quất
Giá trị hợp đồng: 140.530.000.000 VND
Thời gian: 2006-2007

Thi công kết cấu ụ khô - Gói thầu số 10 Nhà máy CN Tàu thủy Dung Quất

Dự án liên quan

Thi công Móng, tầng hầm Tòa nhà chung cư cho CBCS Viện chiến lược và khoa học Công An

Thi Công phần Móng, Tầng hầm Tòa nhà CT2A, CT2B

Thi công xây thô nhà ở cho CBCNV Viện bỏng 103

Công trình Cảng hàng không Cát Bi – Hải Phòng

Công trình Xây dựng chung cư CT1 - Hoàng Cầu