Trang chủ Công trình dự án
Nền móng xây dựng
Nền móng xây dựng

Công trình khoan cọc nhồi Nhà ở cho CBCNV Học viện Quốc phòng

Dự án: Nhà ở cho CBCNV Học viện quốc phòng

Khối lượng: Khoan cọc nhồi D1500: 7000m, D1200: 822m, D800: 1.670m

Giá trị: 59.000.000.000 VND

Thời gian: 8/2013 - 12/2013

Dự án liên quan

Thi công Móng, tầng hầm Tòa nhà chung cư cho CBCS Viện chiến lược và khoa học Công An

Thi Công phần Móng, Tầng hầm Tòa nhà CT2A, CT2B

Thi công xây thô nhà ở cho CBCNV Viện bỏng 103

Công trình Cảng hàng không Cát Bi – Hải Phòng

Công trình Xây dựng chung cư CT1 - Hoàng Cầu