Trang chủ Công trình dự án
Nền móng xây dựng
Nền móng xây dựng

Công trình Xây dựng chung cư CT1 - Hoàng Cầu

Đơn vị ký hợp đồng: Tập đoàn Tân Hoàng Minh - Công ty CP ĐT và PT Bắc Hà

Địa điểm: Ao Hoàng Cầu - Ô chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội

Khối lượng: Cọc D1400: 2100 m, D1200: 3000m, D1000: 200m

Tường vây: 8.700 m3

Giá trị: 63.500.000.000VND

Thời gian: 10/2013 - 3/2014

Dự án liên quan

Thi công Móng, tầng hầm Tòa nhà chung cư cho CBCS Viện chiến lược và khoa học Công An

Thi Công phần Móng, Tầng hầm Tòa nhà CT2A, CT2B

Thi công xây thô nhà ở cho CBCNV Viện bỏng 103

Công trình Cảng hàng không Cát Bi – Hải Phòng

Công trình khoan cọc nhồi Nhà ở cho CBCNV Học viện Quốc phòng