Trang chủ Công trình dự án
Nền móng xây dựng
Nền móng xây dựng

Công trình Cảng hàng không Cát Bi – Hải Phòng

Đơn vị ký hợp đồng: Công ty cổ phần Phúc Lộc

Địa điểm: TP. Hải Phòng

Khối lượng: - Thi công cọc gia cố  xi măng D800mm

Giá trị: 29.850.000.000VND

Thời gian: 03/2014 - 02/2015

Dự án liên quan

Thi công Móng, tầng hầm Tòa nhà chung cư cho CBCS Viện chiến lược và khoa học Công An

Thi Công phần Móng, Tầng hầm Tòa nhà CT2A, CT2B

Thi công xây thô nhà ở cho CBCNV Viện bỏng 103

Công trình Xây dựng chung cư CT1 - Hoàng Cầu

Công trình khoan cọc nhồi Nhà ở cho CBCNV Học viện Quốc phòng