Hệ thống Licogi 13

Trang chủ Tin tức
Tin hoạt động
Tin hoạt động

Thông báo về việc chào phí kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Ngày đăng: 15/06/2015

Căn cứ vào nghị quyết số 13/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ được ban hành ngày 25/4/2015; Theo điều 3 của nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho toàn hệ thống LICOGI 13 năm 2015

Nội dung cụ thể như sau:

BBT

Tin liên quan

Thông báo về việc chào phí kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Thông báo việc chuyển trụ sở văn phòng làm việc

Tin đại hội cổ đông thường niên 2013

LICOGI13 – FC trúng thầu gói thầu thi công cọc khoan nhồi D800, D1200, D1500mm thuộc Dự án Khu nhà ở cán bộ Học viện Quốc phòng