Hệ thống Licogi 13

Trang chủ Tin tức
Tin hoạt động
Tin hoạt động

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Ngày đăng: 15/06/2015

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-LICOGI13- ĐHĐCĐ ngày 27/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI 13, Hội đồng Quản trị Công ty đã lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho toàn hệ thống là Công ty TNHH Kiểm toán ASC.

Công ty TNHH Kiểm toán ASC là đơn vị kiểm toán có năng lực và nhiều kinh nghiệm; Công ty đã hợp tác với LICOGI13 trong việc kiểm toán công trình thủy điện Sông Tranh II, hiện đang thực hiện kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà trụ sở Văn phòng và căn hộ cao cấp LICOGI13 TOWER do LICOGI13 làm Chủ đầu tư.

BBT

Tin liên quan

Thông báo về việc chào phí kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Thông báo việc chuyển trụ sở văn phòng làm việc

Tin đại hội cổ đông thường niên 2013

LICOGI13 – FC trúng thầu gói thầu thi công cọc khoan nhồi D800, D1200, D1500mm thuộc Dự án Khu nhà ở cán bộ Học viện Quốc phòng