Hệ thống Licogi 13

Trang chủ Tin tức
Tin hoạt động
Tin hoạt động

Tin đại hội cổ đông thường niên 2013

Ngày đăng: 05/07/2015

Ngày 21/4/2013, Công ty cổ phần LICOGI13 (mã chứng khoán LIG) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên tại Trụ sở mới của Công ty: tầng 4 Tòa nhà LICOGI13 TOWER, số 164 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tham dự Đại hội có 123 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 8.229.399 cổ phần, chiếm 73,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã được đón tiếp các vị khách mời là đại diện lãnh đạo Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI).

Sau hơn 4 tiếng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, các cổ đông đã thông qua nội dung trình bày tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao (đạt trên 99%), gồm: Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2012 của toàn hệ thống đã được kiểm toán bởi Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quĩ và phương án chi trả cổ tức năm 2012 trên Báo cáo tài chính Công ty Mẹ, theo đó, cổ tức LIG năm 2012 là 10% và chia bằng tiền mặt; Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và lợi nhuận năm 2013; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS 2013 và một số nội dung quan trọng khác (Xem chi tiết Biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông 2013).
          
Tài liệu đại hội cổ đông Download tại đây
    
 Dưới đây là một số hình ảnh taị Đại hội

BBT

Tin liên quan

Thông báo về việc chào phí kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Thông báo việc chuyển trụ sở văn phòng làm việc

Tin đại hội cổ đông thường niên 2013

LICOGI13 – FC trúng thầu gói thầu thi công cọc khoan nhồi D800, D1200, D1500mm thuộc Dự án Khu nhà ở cán bộ Học viện Quốc phòng