Hệ thống Licogi 13

Trang chủ Tin tức
Tin hoạt động
Tin hoạt động

LICOGI13 – FC trúng thầu gói thầu thi công cọc khoan nhồi D800, D1200, D1500mm thuộc Dự án Khu nhà ở cán bộ Học viện Quốc phòng

Ngày đăng: 05/07/2015

Ngày 19/08/2013, Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng (LICOGI13-FC) – Công ty con của LICOGI 13 và Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông đô - BQP đã ký kết Hợp đồng về việc thi công gói thầu thi công cọc khoan nhồi D800, D1200, D1500mm thuộc Dự án Khu nhà ở cán bộ Học viện Quốc phòng.tại Ô đất ký hiệu 017-HH2 trong Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội với tổng giá trị Hợp đồng 59 tỷ VND, thời gian thi công là 05 tháng.

Việc trúng thầu gói thầu trên trong bối cảnh kinh tế hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng, khi hầu hết các doanh nghiệp xây dựng đang thiếu việc làm và thị trường có sự cạnh tranh khốc liệt, việc trung thầu trên đảm bảo đủ việc làm cho LICOGI 13 – FC từ nay đến cuối năm, góp phần tháo gỡ những khó khăn về nguồn vốn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu năm 2013 ĐHCĐ đã thông qua. Điều này khẳng định được năng lực, uy tín của nhà thầuLICOGI13 - FC là một nhà thầu chuyên nghiệp trong lĩnh vực xử lý nền móng, phần ngầm các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông…

BBT

Tin liên quan

Thông báo về việc chào phí kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Thông báo việc chuyển trụ sở văn phòng làm việc

Tin đại hội cổ đông thường niên 2013

LICOGI13 – FC trúng thầu gói thầu thi công cọc khoan nhồi D800, D1200, D1500mm thuộc Dự án Khu nhà ở cán bộ Học viện Quốc phòng