Hệ thống Licogi 13

Trang chủ Tin tức
Tin hoạt động
Tin hoạt động

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019 - LIG

Ngày đăng: 10/04/2019

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019 - LIG.

1. Thư mời và giấy xác nhận tham dự/UQ tham dự ĐHCĐ thường niên 2019. Xem chi tiết tại đây
2. Tài liệu ĐHCĐ. Xem chi tiết tại đây
3. Số liệu BCTC 2018. Xem chi tiết tại đây

Tin liên quan

Thông báo về việc chào phí kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Thông báo việc chuyển trụ sở văn phòng làm việc

Tin đại hội cổ đông thường niên 2013

LICOGI13 – FC trúng thầu gói thầu thi công cọc khoan nhồi D800, D1200, D1500mm thuộc Dự án Khu nhà ở cán bộ Học viện Quốc phòng