Hệ thống Licogi 13

Trang chủ Tin tức
Tin hoạt động
Tin hoạt động

Tin Đại hội cổ đông thường niên 2017

Ngày đăng: 24/04/2017

Sáng 22/4/2017, Công ty Cổ phần LICOGI13 (mã chứng khoán LIG) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 tại trụ sở Công ty: Tòa nhà LICOGI13 TOWER, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội với sự tham dự của cổ đông và đại diện cổ đông, nắm giữ 36.903.281cổ phần, chiếm tỷ lệ 86.36% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình làm việc

Đại hội đã nghe và thảo luận các báo cáo của HĐQT, Ban TGĐ, Ban Kiểm soát đồng thời biểu quyết thông qua các nội dung theo Tờ trình Đoàn Chủ tịch trình bày. Theo đó, doanh thu toàn hệ thống năm 2016 đạt 868.224 tỷ đồng, bằng 63,87% so với kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 16.661 tỷ đồng, bằng 18,62% so với kế hoạch năm; tỷ lệ cổ tức 5%, đạt 50% so với kế hoạch năm.

Đại hội quyết nghị thông qua các chương trình mục tiêu trọng tâm trong năm 2017, trong đó chỉ tiêu doanh thu phấn đấu thực hiện là 1.100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn hệ thống 86,025 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 10%.

Ông Phạm Văn Thăng - TGĐ công ty báo cáo Đại hội tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Trong năm 2017, Licogi13 chủ trương đầu tư vào một số dự án lớn như Dự án thủy điện Sông Nhiệm 3, dự án Khu công nghiệp Quán Ngang giai đoạn 3, hợp tác đầu tư dự án nhà ở hỗn hợp thương mại, văn phòng kết hợp chung cư Green Diamond 149 Trường Chinh – Hà Nội, góp vốn thành lập công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Licogi13 để đầu tư xây dựng thủy điện tại Lào và các địa điểm lân cận.

Ông Bùi Đinh Sơn - Chủ tịch HĐQT trả lời nhiều câu hỏi cho cổ đông tại phần chất vấn của Đại hội

Để đạt được các mục tiêu trên, ban lãnh đạo Công ty cũng đưa ra các giải pháp trọng tâm và biện pháp thực hiện cụ thể, triển khai các nhiệm vụ quyết liệt nhưng thận trọng trên cơ sở nắm bắt thời cơ thị trường đồng thời cân đối nguồn lực hợp lý, linh hoạt để đạt được kết quả tối ưu nhất.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn Phú - Trưởng BKS báo cáo trước Đại hội về công tác kiểm soát năm 2016

Đại hội đồng cổ đông LICOGI13 đã thống nhất thông qua các nội dung trình tại Đại hội với tỷ lệ đồng thuận cao.

- Nghị Quyết ĐHCD 2017

- Biên bản ĐHCĐ 2017

 

 

 

 

Tin liên quan

Thông báo về việc chào phí kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Thông báo việc chuyển trụ sở văn phòng làm việc

Tin đại hội cổ đông thường niên 2013

LICOGI13 – FC trúng thầu gói thầu thi công cọc khoan nhồi D800, D1200, D1500mm thuộc Dự án Khu nhà ở cán bộ Học viện Quốc phòng