Hệ thống Licogi 13

Trang chủ Tin tức
Tin hoạt động
Tin hoạt động

Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Licogi 13 tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu

Ngày đăng: 12/07/2017

Sáng ngày 26 tháng 7 năm 2017, Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Licogi 13 (LICOGGI13 - CRENCO) – Công ty được LICOGI13 góp 60% vốn điều lệ đã tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu tại Hội trường tầng 4, Tòa nhà LICOGI13 TOWER, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tham dự đại hội có các khách mời là lãnh đạo công ty cổ phần LICOGI 13: Chủ tịch và các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện phần vốn của LICOGI13 tại LICOGI13 - CRENCO , các thành viên Ban TGĐ.

Về phía cổ đông, có sự tham dự của các cổ đông sáng lập, đại diện và người được ủy hợp pháp của cổ đông sáng lập, sở hữu 5.000.000 cổ phần, chiếm 100%  vốn điều lệ Công ty.

Đại hội đã bầu ông Nguyễn Văn Tiến – cổ đông sáng lập, Trưởng Ban tổ chức làm Chủ tọa Đại hội, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do triệu tập Đại hội và trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình. Theo đó, chiến lược phát triển của Công ty là khai thác tối đa các lợi thế thị trường tại Việt Nam và Lào – thị trường rất tiềm năng đối với ngành sản xuất năng lượng tái tạo, phát huy được những kinh nghiệm đã có trong lĩnh vực xây lắp thủy điện, Công ty sẽ thành lập 01 Công ty liên doanh tại nước CHDCND Lào, 01 Công ty liên doanh tại Miền Trung - Việt Nam để thực hiện Dự án năng lượng mặt trời, thành lập 01 Công ty để thực hiện dự án thủy điện Sông Nhiệm 3 tại Hà Giang và 01 Công ty tại tỉnh Lai Châu.

Đại hội cũng đã bầu HĐQT nhiệm kỳ đầu gồm 03 thành viên: Ông Phạm Văn Thăng; Ông Nguyễn Văn Tiến; Ông Phạm Văn Nghĩa, bầu 03 thành viên Ban kiểm soát gồm: Bà Dương Thị Phượng; Bà Lê Thị Thu Dung; Bà Trần Thị Liễu với 100% tỷ lệ biểu quyết tán thành.

Việc thành lập Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Licogi 13 nằm trong định hướng phát triển của Licogi13 trên ba trụ cột nhằm mở rộng ngành nghề SXKD, tạo công ăn việc làm, tạo cơ hội gia tăng lợi nhuận và phát triển thương hiệu của LICOGI 13

Một số hình ảnh của ĐHĐCĐ lần thứ 1 của công ty

ông Nguyễn Văn Tiến - Chủ tọa Đại hội trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

Thư ký Nguyễn Tiến Vinh đọc Nghị quyết và bế mạc đại hội .

 Thành viên HĐQT và BKS công ty nhận hoa chúc mừng tại đại hội

Tin liên quan

Thông báo về việc chào phí kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Thông báo việc chuyển trụ sở văn phòng làm việc

Tin đại hội cổ đông thường niên 2013

LICOGI13 – FC trúng thầu gói thầu thi công cọc khoan nhồi D800, D1200, D1500mm thuộc Dự án Khu nhà ở cán bộ Học viện Quốc phòng