Hệ thống Licogi 13

Trang chủ Tin tức
Tin hoạt động
Tin hoạt động

LICOGI13 được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án "Nhà Máy Điện Mặt Trời LIG - Quảng Trị"

Ngày đăng: 08/06/2018

Nguổn ảnh internet

Nguổn ảnh internet

Ngày 8/6/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1247/QĐ-UBND về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần LICOGI13 là Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI LIG -QUẢNG TRỊ với mục tiêu sản xuất điện từ năng lượng mặt trời.

Dự án có công suất thiết kế 49,5 MWp, sản lượng điện 67.960 MWh/ năm, trên diện tích đất 58,6 ha tại xã Do Hải và xã Do Thành, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Tổng vốn đầu tư dự án là 1.200.000.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm tỷ đồng), thời gian hoạt động 50 năm.

Dự án Nhà máy điện mặt trời LIG- Quảng trị là một trong những dự án được đặc biệt ưu đãi đầu tư theo danh mục ngành nghề qui định tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính Phủ, bao gồm các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, miễn giảm tiền thuê đất và các hình thức hỗ trợ ưu đãi đầu tư của tỉnh Quảng Trị.

Đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời tại tỉnh Quảng Trị nằm trong chương trình mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm được Hội đồng quản trị đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của Công ty trên ba trụ cột: xây dựng, bất động sản và công nghiệp hạ tầng. Đây là một trong những Dự án tiềm năng, hứa hẹn mang lại hiệu quả lâu dài, góp phần vào sự phát triển ổn định và bền vững của LICOGI13 trong tương lai.

 

Tin liên quan

Thông báo về việc chào phí kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Thông báo việc chuyển trụ sở văn phòng làm việc

Tin đại hội cổ đông thường niên 2013

LICOGI13 – FC trúng thầu gói thầu thi công cọc khoan nhồi D800, D1200, D1500mm thuộc Dự án Khu nhà ở cán bộ Học viện Quốc phòng