Tin nổi bật

Hệ thống Licogi 13

Tin nổi bật

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Ngày đăng: 15/06/2015

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-LICOGI13- ĐHĐCĐ ngày 27/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI 13, Hội đồng Quản trị Công ty đã lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho toàn hệ thống là Công ty TNHH Kiểm toán ASC.

Công ty TNHH Kiểm toán ASC là đơn vị kiểm toán có năng lực và nhiều kinh nghiệm; Công ty đã hợp tác với LICOGI13 trong việc kiểm toán công trình thủy điện Sông Tranh II, hiện đang thực hiện kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà trụ sở Văn phòng và căn hộ cao cấp LICOGI13 TOWER do LICOGI13 làm Chủ đầu tư.

BBT

Tin liên quan

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

LICOGI13 tham dự Lễ chào mừng sự kiện hoàn thành giai đoạn 1 và 2 Dự án khai thác khoáng sản Núi Pháo.

ĐHĐCĐ LIG: “Kế hoạch thận trọng, không vẽ số liệu”?

ĐHCĐ Licogi 13: Sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn lên hơn 210 tỷ đồng

Tin đại hội cổ đông thường niên 2015