Tin nổi bật

Hệ thống Licogi 13

Tin nổi bật

LICOGI13 tổ chức Hội nghị đánh giá kết qủa SXKD năm 2018 và triển khai công tác kế hoạch năm 2019 toàn hệ thống

Ngày đăng: 14/12/2018

Sáng ngày 11/12/2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần LICOGI13 (mã chứng khoán LIG) đã tổ chức Hội nghị tổng kết kết qủa SXKD năm 2018 và triển khai công tác kế hoạch năm 2019 toàn hệ thống.

Tổng hợp báo cáo đánh giá cho thấy, năm 2018 là năm hệ thống LICOGI13 có sản lượng và doanh thu cao đột biến, theo đó giá trị sản lượng trong năm thực hiện là 2.057 tỷ đồng, tăng 37 % kế hoạch; doanh thu hợp nhất đạt 1.819 tỷ đồng, tăng 40% kế hoạch, giá trị đầu tư 968 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm. Chỉ tiêu lợi nhuận đạt, đảm bảo mục tiêu về cổ tức đã cam kết trước Đại hội đồng cổ đông.

Một số Công ty con trong hệ thống đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm cao để hoàn thành vượt các chỉ tiêu đề ra như LICOGI13-Nền móng Xây dựng (doanh thu đạt 1.225 tỷ đồng, tăng 40% kế hoạch), LICOGI13- Cơ giới Hạ tầng (doanh thu đạt 262 tỷ đồng, tăng 110% kế hoạch), bảo đảm chỉ tiêu lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức đã đăng ký từ đầu năm.

Công tác đầu tư được đẩy mạnh với việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án năng lượng, trong đó: Nhà máy điện mặt trời LIG Quảng Trị đã cơ bản hoàn tất các thủ tục đầu tư, ký hợp đồng tổng thầu, hợp đồng tín dụng, hợp đồng bán điện, với quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát điện vào tháng 6/2019. Dự án Thủy điện Sông Nhiệm 3 đang nghiên cứu lựa chọn phương án thi công tối ưu để đảm bảo hiệu qủa đầu tư; Dự án Thủy điện Nậm Pàn 5 cũng đang tích cực hoàn tất các công việc cần thiết để sớm triển khai công tác thi công.

Các dự án đầu tư bất động sản cũng đang được tích cực triển khai, trong đó Dự án “Khu du lịch và dịch vụ Cầu Hưng Lai Nghi” (Quảng Nam) đã được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư giai đoạn 2 với qui mô 44,6 ha; dự án “Nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh”: đã hoàn thành xây dựng 02 blockE1&E2 và đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao cho khách hàng. Dự án “Khu du lịch cao cấp Trà Cổ” đã điều chỉnh xong và được phê duyệt qui hoạch mới, thiết kế xong hạ tầng, đang khẩn trương thi công để kịp tiến độ cất nóc khách sạn 5 sao trong tháng 4/2019.

Hội nghị cũng phân tích chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất kinh doanh của một số đơn vị, một số mảng, lĩnh vực công tác làm ảnh hưởng đến kết qủa chung của hệ thống, yêu cầu các đơn vị, bộ phận liên quan có giải pháp khắc phục. 

Trên cơ sở nguồn việc gối đầu và các dự án/ công trình dự kiến sẽ triển khai, Ban Điều hành LICOGI13 đặt ra kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019 như sau: Giá trị sản lượng: 2.200 triệu đồng; Doanh thu hợp nhất: 2.000 triệu đồng; Giá trị đầu tư: 2.336 tỷ đồng. Công ty Mẹ và các Công ty con/ liên kết trong hệ thống đều có lợi nhuận và đảm bảo có cổ tức cho cổ đông. Các số liệu này sẽ được rà soát, chuẩn hóa lại để báo cáo chính thức trước Đại hội cổ đông thường niên 2019.

BBT

Tin liên quan

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

LICOGI13 tham dự Lễ chào mừng sự kiện hoàn thành giai đoạn 1 và 2 Dự án khai thác khoáng sản Núi Pháo.

ĐHĐCĐ LIG: “Kế hoạch thận trọng, không vẽ số liệu”?

ĐHCĐ Licogi 13: Sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn lên hơn 210 tỷ đồng

Tin đại hội cổ đông thường niên 2015