Tin nổi bật

Hệ thống Licogi 13

Tin nổi bật

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019 - LIG

Ngày đăng: 10/04/2019

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019 - LIG.

1. Thư mời và giấy xác nhận tham dự/UQ tham dự ĐHCĐ thường niên 2019. Xem chi tiết tại đây
2. Tài liệu ĐHCĐ. Xem chi tiết tại đây
3. Số liệu BCTC 2018. Xem chi tiết tại đây

Tin liên quan

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

LICOGI13 tham dự Lễ chào mừng sự kiện hoàn thành giai đoạn 1 và 2 Dự án khai thác khoáng sản Núi Pháo.

ĐHĐCĐ LIG: “Kế hoạch thận trọng, không vẽ số liệu”?

ĐHCĐ Licogi 13: Sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn lên hơn 210 tỷ đồng

Tin đại hội cổ đông thường niên 2015