Tin nổi bật

Hệ thống Licogi 13

Tin nổi bật

LICOGI13 được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án "Nhà Máy Điện Mặt Trời LIG - Quảng Trị"

Ngày đăng: 08/06/2018

Nguổn ảnh internet

Nguổn ảnh internet

Ngày 8/6/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1247/QĐ-UBND về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần LICOGI13 là Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI LIG -QUẢNG TRỊ với mục tiêu sản xuất điện từ năng lượng mặt trời.

Dự án có công suất thiết kế 49,5 MWp, sản lượng điện 67.960 MWh/ năm, trên diện tích đất 58,6 ha tại xã Do Hải và xã Do Thành, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Tổng vốn đầu tư dự án là 1.200.000.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm tỷ đồng), thời gian hoạt động 50 năm.

Dự án Nhà máy điện mặt trời LIG- Quảng trị là một trong những dự án được đặc biệt ưu đãi đầu tư theo danh mục ngành nghề qui định tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính Phủ, bao gồm các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, miễn giảm tiền thuê đất và các hình thức hỗ trợ ưu đãi đầu tư của tỉnh Quảng Trị.

Đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời tại tỉnh Quảng Trị nằm trong chương trình mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm được Hội đồng quản trị đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của Công ty trên ba trụ cột: xây dựng, bất động sản và công nghiệp hạ tầng. Đây là một trong những Dự án tiềm năng, hứa hẹn mang lại hiệu quả lâu dài, góp phần vào sự phát triển ổn định và bền vững của LICOGI13 trong tương lai.

 

Tin liên quan

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

LICOGI13 tham dự Lễ chào mừng sự kiện hoàn thành giai đoạn 1 và 2 Dự án khai thác khoáng sản Núi Pháo.

ĐHĐCĐ LIG: “Kế hoạch thận trọng, không vẽ số liệu”?

ĐHCĐ Licogi 13: Sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn lên hơn 210 tỷ đồng

Tin đại hội cổ đông thường niên 2015