Trang chủ Giới thiệu
Ban lãnh đạo
Ban lãnh đạo

Ông Vũ Tuấn Đương - Thành viên HĐQT

Ngày đăng: 10/08/2015

Năm sinh:            1963

Quốc tịch:            Việt Nam

Trình độ chuyên môn:    Tiến sĩ kinh tế/ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

 

Quá trình Công tác:

11/1992-3/1994: Công ty LICOGI 14. Chức vụ: Phó phòng kế toán

04/1994-10/1994: Tổng công ty LICOGI. Chức vụ: Chuyên viên Kế toán TC

11/1994-05/1996: Công ty Xây dựng và thiết bị Delta. Chức vụ: Kế toán trưởng

06/1996-12/2000: Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng. Chức vụ: Phó Kế toán trưởng

01/2001-10/2003: Tổng Công ty LICOGI. Chức vụ:Trưởng phòng Đầu tư và Quản lý dự án

10/2003-05/2005: Công ty cổ phần LICOGI 13. Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc

06/2005-03/2007: Công ty cổ phần LICOGI 13. Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc

04/2007-09/2013: Công ty cổ phần LICOGI 13

Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty Licogi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP LICOGI 13

09/2013 đến nay: Công ty cổ phần LICOGI 13.

Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty Licogi,  Thành viên HĐQT Công ty CP LICOGI 13

 

Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác:             

- Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty Licogi,

 

Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền:  1.816.921 CP ứng với 15,14 % vốn điều lệ

- Đại diện sở hữu: 1.437.870 CP ứng với 11,98% vốn điều lệ

- Cá nhân sở hữu: 379.051 CP ứng với 3,16% vốn điều lệ