Trang chủ Giới thiệu
Ban lãnh đạo
Ban lãnh đạo

Ông Nguyễn Văn Hiệp - Thành viên HĐQT

Ngày đăng: 10/08/2015

 

Năm sinh:            07/3/1958

Quốc tịch:            Việt Nam

Trình độ chuyên môn:    Kỹ sư máy xây dựng

 

Quá trình Công tác:

02/1985-03/1993: Xí nghiệp Cơ giới và Xây lắp số 13. Chức vụ: Kỹ sư máy xây dựng

04/1993-10/1994: Công ty cổ phần LICOGI 13. Chức vụ: Phó phòng Cơ giới Vật tư

11/1994-05/1997: Công ty cổ phần LICOGI 13. Chức vụ: Trưởng phòng Cơ giới Vật tư

06/1997-06/2005: Công ty cổ phần LICOGI 13. Chức vụ: Phó Giám đốc

07/2005-03/2014: Công ty cổ phần LICOGI 13. Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

04/2014 – Nay: Công ty cổ phần LICOGI 13. Chức vụ: Ủy viên HĐQT

 

Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác:             

- Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Hà Thành.

- Ủy viên HĐQT Công ty CP LICOGI 13 – Vật liệu xây dựng.

 

Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền:  397.801 CP tương ứng 3,32% vốn điều lệ