Trang chủ Giới thiệu
Ban lãnh đạo
Ban lãnh đạo

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Thành viên HĐQT

Ngày đăng: 10/08/2015

Năm sinh:            1965

Quốc tịch:            Việt Nam

Trình độ chuyên môn:    Cử nhân Kinh tế

 

Quá trình Công tác:

1983-1995: Xí nghiệp xăng dầu-Công ty xăng dầu khu vực 1. Chức vụ: Nhân viên

2000-2006: Công ty Chứng khoán SSI. Chức vụ: Trưởng phòng Môi giới

2007 đến nay: Công ty CP Chứng Khoán ALPHA. Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

03/2008 đến 08/2013: Công ty Cổ phần Licogi 13. Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT

09/2013- 04/2015: Công ty Cổ phần Licogi 13. Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

05/2015 đến nay: Công ty Cổ phần Licogi 13. Chức vụ: Thành viên HĐQT

 

Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác:

- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán Alpha

- Chủ tịch HĐQT Công ty CP LICOGI 13 – Vật liệu xây dựng

- Thành viên HĐQT Công ty CP LICOGI 13 – Nền móng xây dựng

 

Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền:  Không