Trang chủ Giới thiệu
Ban lãnh đạo
Ban lãnh đạo

Bà Nguyễn Thanh Tú - Thành viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc

Ngày đăng: 10/08/2015

Năm sinh:            10/02/1980

Quốc tịch:            Việt Nam

Trình độ chuyên môn:    Thạc sỹ Kinh tế

 

Quá trình Công tác:

10/2001-12/2003: Tổng công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng. Chức vụ: Chuyên viên phòng Quản lý dự án đầu tư

12/2003-08/2005: Công ty Cổ phần LICOGI 13. Chức vụ: Phòng Quản lý dự án đầu tư

08/2005-12/2007: Công ty Cổ phần LICOGI 13. Chức vụ: Phó Ban Quản lý dự án đầu tư

1/2008-06/2010: Công ty Cổ phần LICOGI 13. Chức vụ: Trưởng phòng Tổng hợp

7/2010 – Nay: Công ty Cổ phần LICOGI 13. Chức vụ: Ủy viên TT HĐQT – Phó Tổng giám đốc

Chức vụ Công tác hiện nay tại tổ chức:    Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

 

Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền:  62.018 CP tương ứng 0,52% vốn điều lệ