Trang chủ Giới thiệu
Ban lãnh đạo
Ban lãnh đạo

Ông Phạm Văn Thăng - Tổng giám đốc công ty

Ngày đăng: 10/08/2015

Năm sinh:            1977

Quốc tịch:            Việt Nam

Trình độ chuyên môn:    Kỹ sư kinh tế giao thông

 

Quá trình Công tác:

01/11/2002-24/12/2004: Công ty Cơ giới và Xây lắp số 13. Chức vụ: Nhân viên đội xe máy

25/12/2004-30/06/2005: Công ty Cơ giới và Xây lắp số 13. Chức vụ: Đội phó

01/07/2005-06/02/2007: Công ty Cổ phần LICOGI 13. Chức vụ: Đội trưởng đội cơ giới CN cơ giới Hạ tầng

07/02/2007-10/01/2009: Công ty Cổ phần LICOGI 13. Chức vụ: Trưởng ban điều hành Hạ Long

11/01/2009-22/06/2010: Công ty Cổ phần LICOGI 13. Chức vụ: Trưởng phòng kinh tế kỹ thuật

22/06/2010-19/04/2012: Công ty cổ phần LICOGI 13. Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

20/04/2012 – nay: Công ty cổ phần LICOGI 13. Chức vụ: Tổng giám đốc

 

Chức vụ Công tác hiện nay tại tổ chức:    Không

 

Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác:              Không

 

Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền:  369.124 CP tương ứng 3,07 % vốn điều lệ