Trang chủ Giới thiệu
Ban lãnh đạo
Ban lãnh đạo

Ông Trần Quang Huy - Phó Tổng giám đốc

Ngày đăng: 10/08/2015

Năm sinh:            17/08/1972

Quốc tịch:            Việt Nam

Trình độ chuyên môn:    Kỹ sư thủy lợi

 

Quá trình Công tác:

5/1996-2/2002: Công ty Cổ phần LICOGI 13. Chức vụ: Kỹ sư

3/2002-6/2005:  Công ty Cổ phần LICOGI 13. Chức vụ: Đội trưởng

7/2005-9/2006: Công ty Cổ phần LICOGI 13. Chức vụ: Phó GĐ CN nền móng

10/2006-1/2007: Công ty Cổ phần LICOGI 13. Chức vụ: Phó Ban Điều hành Bản Chát

2/2007-2/2009: Công ty Cổ phần LICOGI 13. Chức vụ: Phó TGĐ

3/2009- 3/2010: Công ty Cổ phần LICOGI 13. Chức vụ: Kỹ sư phòng KTKT

3/2010-10/2011: Công ty Cổ phần LICOGI 13. Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật

10/2011 -  đến nay:  Công ty Cổ phần LICOGI 13. Chức vụ: Phó TGĐ

 

Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác:

- Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI 13 – Vật liệu xây dựng