Trang chủ Giới thiệu
Ban lãnh đạo
Ban lãnh đạo

Ông Lê Xuân Thành - Phó Tổng Giám đốc

Ngày đăng: 10/08/2015

Năm sinh:            1979

Quốc tịch:            Việt Nam

Trình độ chuyên môn:    Thạc sĩ Điện tử Viễn thông

 

Quá trình Công tác:

7/2002 – 7/2006: Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (EVNTelecom). Chức vụ Trưởng phòng

8/2006 – 12/2008:  Công ty TNHH Nortel Việt Nam. Chức vụ: Trưởng nhóm Quản lý Dự án miền Bắc

01/2009 – 12/2012Công ty Cổ phần Hợp tác Đầu tư Xây dựng công trình TDT. Chức vụ: Phó TGĐ, kiêm Giám đốc dự án

5/2013 – 6/201: Công ty Cổ phần LICOGI 13. Chức vụ: Giám đốc Ban điều hành Dự án LICOGI 13 tại Núi Pháo

6/2017- đến nay: Công ty Cổ phần LICOGI 13. Chức vụ: Phó Tổng giám đốc