Trang chủ Giới thiệu
Ban lãnh đạo
Ban lãnh đạo

Bà Đinh Thị Kim Anh - Thành viên BKS

Ngày đăng: 10/08/2015

Năm sinh:            24/06/1978

Quốc tịch:            Việt Nam

Trình độ chuyên môn:    Cử nhân Luật Kinh tế

 

Quá trình Công tác:

03/2004 - 12/2009: Công ty CP Xây lắp điện lực 1 (Tổng công ty Điện lực miền Bắc). Chức vụ: Chuyên viên

01/2010 - 5/2011: Công ty Cổ phần LICOGI 13. Chức vụ: Chuyên viên

6/2011 - 12/2013: Công ty Cổ phần LICOGI 13 – Xây dựng và Kỹ thuật công trình. Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

01/2014 đến nay: Công ty Cổ phần LICOGI 13. Chức vụ: Chuyên viên phòng Tổng hợp

 

Chức vụ Công tác hiện nay tại tổ chức:    Thành viên Ban Kiểm soát, Phó phòng Tổ chức Hành chính