Trang chủ Giới thiệu
Ban lãnh đạo
Ban lãnh đạo

Ông Trần Mạnh Hùng - Thành viên BKS

Ngày đăng: 10/08/2015

Năm sinh:            1986

Quốc tịch:            Việt Nam

Trình độ chuyên môn:    Cử nhân Kinh tế

 

Quá trình Công tác:

08/2009 – 03/2014: Công ty cổ phần chứng khoán Alpha. Chức vụ: Chuyên viên Tư vấn tài chính doanh nghiệp

04/2014 – 04/2015: Công ty cổ phần chứng khoán Alpha. Chức vụ: Phó phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp

05/2015 đến nay: Công ty cổ phần chứng khoán Alpha. Chức vụ: Trưởng phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp

04/2015 đến nay: Công ty cổ phần Licogi 13. Chức vụ: Thành viên ban kiểm soát

 

Chức vụ Công tác hiện nay tại tổ chức:   Thành viên Ban Kiểm soát

 

Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác:  Trưởng phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp Công ty cổ phần chứng khoán Alpha

 

Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền:  Không