LICOGI 13 - TSM

LICOGI 13 - TSM

09.12.2019

LICOGI 13 - TSM

Công ty cổ phần Công nghệ và Vật liệu chuyên dụng LICOGI13 (LICOGI13 –TSM) là doanh nghiệp được thành lập năm 2007 trên cơ sở kết hợp giữa hai đơn vị sáng lập là Công ty cổ phần LICOGI 13 và Liên hiệp Khoa học sản xuất Quang – hoá - điện tử, đơn vị có uy tín lâu năm trong lĩnh vực cung cấp vật liệu và hoá phẩm xây dựng tiên tiến hiện đại nhất Việt Nam.

LICOGI13- TSM đã tham gia cung cấp nhiều sản phẩm phụ gia để sản xuất bê tông, vật liệu xây dựng  phục vụ thi công nhiều công trình trọng điểm quốc gia, có đòi hỏi khắt khe về chất lượng và tiến độ, điển hình như Thuỷ điện Bắc Hà, thuỷ điện Khe Bố, thuỷ điện Bản Chát, thuỷ điện Sử pán, thuỷ điện Nho Quế...

LICOGI13- TSM sẵn sàng phục vụ và làm hài lòng quí khách hàng với phương châm “Chất lượng cao, an toàn và hiệu quả công trình”.

LICOGI13- TSM cùng bạn hợp tác phát triển, hướng tới tương lai, xây đắp thành công!

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ PHỤ GIA LICOGI13 - TSM

Địa chỉ : Khu công nghiệp  Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội.

Văn phòng Giao dịch: Toà nhà LICOGI 13 - Đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân – Hà Nội.

Số điện thoại: 04-22423126; 04-22415203;        Fax: 04-35537198.

Email: licogi13_imag@yahoo.com                    Website: http://www.licogi13tsm.com

 

 

Member units

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Dự án liên quan