Quan hệ cổ đông

UBCKNN thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ LIG và đã công bố trên trang thông tin điện tử www.ssc.gov.vn ngày 13/10/2020

10.13.2020

UBCKNN thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ LIG và đã công bố trên trang thông tin điện tử www.ssc.gov.vn ngày 13/10/2020.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan