• Ông Phạm Văn Thăng – TGĐ tại lễ ký kết Hợp đồng nguyên tắc Hợp tác đầu tư dự án Ánh Dương – Soliel Đà Nẵng

  • Mừng phát điện tổ máy số 1 - Công trình Nhà máy Thủy điện Lai Châu

  • Thủy điện Lai Châu

  • Thủy điện Bản Chát

  • san lấp khu nghiền sàng rộng 7ha (Dự án mỏ Núi Pháo - Thái Nguyên)

  • Nhà Quốc hội

  • Cầu Việt Trì mới (Cầu Hạc Trì)

  • Đập chứa đuôi quặng( Dự án mỏ Núi Pháo - Thái Nguyên)

Giới thiệu

Công ty Cổ phần LICOGI 13 được hình thành và phát triển từ cái nôi của Tổng công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (LICOGI), tiền thân là Đội thi công cơ giới số 57 sau đó phát triển thành Công trường Cơ giới 57 chuyên thi công hạ tầng các công trình phục vụ công cuộc xây dựng Xã hội chủ nghĩa tại Miền Bắc. Ngày 08 tháng 3 năm 1980, Bộ Xây dựng có quyết định thành lập Xí nghiệp Thi công cơ giới số 13 trên cơ sở Công trường Cơ giới 57...

Chi tiết

Thông tin cổ phiếu LICOGI 13

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Công trình nổi bật

Khách hàng / đối tác