Tin tức

Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần LICOGI 13 lần thứ XV nhiệm kì 2020 - 2025

16.05.2020

Ngày 16/5/2020, Đảng bộ Công ty Cổ phần LICOGI 13 đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Tiến – Phó Bí thư thường trực Quận ủy Thanh Xuân; đồng chí Lê Trung Cường - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quận Thanh Xuân cùng toàn thể Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cùng 68 đại biểu đại diện cho 114  Đảng viên tham dự Đại hội.

Đảng bộ Công ty Cổ phần LICOGI 13 có tổng số 114 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Cụ thể, sản xuất - kinh doanh đã đạt và vượt một số chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể: doanh thu tăng từ 1.301 tỷ đồng năm 2015 lên 2.228 tỷ đồng năm 2019; tổng tài sản tăng từ 1.420 tỷ đồng năm 2015 lên 4.090 tỷ đồng năm 2019; vốn điều lệ Công ty Mẹ tăng từ 120 tỷ đồng năm 2015 lên 435,980 tỷ đồng năm 2019; qui mô đơn vị thành viên tăng từ 6 công ty con và 1 công ty liên kết năm 2015 lên 12 công ty con và 4 công ty liên kết năm 2019; thu nhập bình quân của người lao động Công ty Mẹ tăng từ 6,7 triệu đồng năm 2015 lên 9,9 triệu đồng năm 2019. Hàng năm, 100% các chi bộ trực thuộc xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên; kết nạp 20 đảng viên mới.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ đề ra các mục tiêu chủ yếu: doanh thu và lợi nhuận đạt tỷ lệ tăng trưởng từ 8% - 10%/năm; thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 3%- 5%/năm; đủ năng lực nhận thầu EPC trong lĩnh vực xây lắp và đạt doanh thu xây lắp bình quân 1.800 tỷ đồng/năm; doanh thu bất động sản bình quân đạt 200 tỷ đồng/năm; đối với lĩnh vực công nghiệp và hạ tầng sẽ đưa vào khai thác, vận hành tối thiểu 02 nhà máy thủy điện nhỏ, 02 nhà máy năng lượng tái tạo khác và 01 khu công nghiệp. Phấn đấu hàng năm có 100% các chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ; 100% đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 70% trở lên đảng viên xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp tối thiểu 3 đảng viên mới hàng năm.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí đồng chí Phó Bí thư thường trực Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí yêu cầu: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tiếp tục tập trung lãnh đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đánh giá đầy đủ, sâu sắc vai trò của Đảng ủy trong việc lãnh đạo điều hành, quản trị doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu của xu thế hội nhập và phát triển; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng và nâng cao nhận thức chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tiếp tục phát huy và khẳng định trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo, điều hành tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh theo mô hình hoạt động của công ty cổ phần; thực hiện tốt công tác quản lý, bồi dưỡng đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có năng lực, đạo đức, tâm huyết; tăng cường lãnh đạo công tác dân vận, các đoàn thể trong doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động; xây dựng vốn niềm tin của quần chúng, người lao động với Đảng, với Công ty, cùng nhau đoàn kết, đồng lòng trong quá trình phát triển; làm tốt công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng đồng chí thành viên cấp ủy phải thực sự đoàn kết, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước đảng, thực hiện nghiêm quy chế làm việc và mối quan hệ công tác, các quy định của Đảng, Nhà nước; nghiên cứu, đổi mới sâu sắc nội dung và phương thức sinh hoạt chi bộ phù hợp với tình hình của Công ty thực sự hiệu quả. Đồng thời, Quận ủy cũng cam kết tạo mọi nguồn lực, môi trường ổn định và luôn đồng hành cùng sự phát triển của LICOGI 13.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, trí tuệ, Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Ban chấp hành đã họp phiên thứ nhất bầu các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh của Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Cổ phần LICOGI13:

 

 

68 đại biểu Đảng viên thay mặt cho 114 Đảng viên toàn Đảng bộ Công ty cổ phần LICOGI 13 tham dự ĐHĐB lần thứ XV (nhiệm kì 2020 – 2025)

Đồng chí Bùi Đình Sơn thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn khai mạc Đại hội

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Tú thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Công ty cổ phần LICOGI 13 lần thứ XIV nhiệm kì 2015 – 2020

 

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến – Phó bí thư thường trực quận ủy Thanh Xuân phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Đại biểu phát biểu tham luận tại Đại hội

   

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ nhiệm kì mới

  

Đồng chí Đỗ Thanh Hà được bầu làm Bí thư Đảng bộ Công ty khóa XV nhiệm kì 2020 – 2025

 

 Ra mắt BCH Đảng bộ khóa XV nhiệm kì 2020 – 2025

 

Tặng hoa chia tay đại diện BCH Đảng bộ khóa XIV

 

BBT 

Tin tức

Tin mới

Hoạt động Licogi 13