Licogi 13

Cùng bạn tạo dựng tương lai

Licogi 13

Cùng bạn tạo dựng tương lai

Licogi 13

Cùng bạn tạo dựng tương lai

Licogi 13

Cùng bạn tạo dựng tương lai

Licogi 13

Cùng bạn tạo dựng tương lai

Licogi 13

Cùng bạn tạo dựng tương lai

Licogi 13

Cùng bạn tạo dựng tương lai

Licogi 13

Cùng bạn tạo dựng tương lai

Licogi 13

Cùng bạn tạo dựng tương lai

Về chúng tôi

Công ty Cổ phần Licogi 13

 

Công ty Cổ phần LICOGI 13 được hình thành và phát triển từ cái nôi của Tổng công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (LICOGI), tiền thân là Đội thi công cơ giới số 57 sau đó phát triển thành Công trường Cơ giới 57 chuyên thi công hạ tầng các công trình phục vụ công cuộc xây dựng Xã hội chủ nghĩa tại Miền Bắc.

Ngày 08 tháng 3 năm 1980, Bộ Xây dựng có quyết định thành lập Xí nghiệp Thi công cơ giới số 13 trên cơ sở Công trường Cơ giới 57, trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp Thi công cơ giới, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp Nhà nước.

Chi tiết
01
Lĩnh vực hoạt động
02
Lĩnh vực hoạt động
03
Lĩnh vực hoạt động
04
Lĩnh vực hoạt động

Dự án tiêu biểu

Nhà máy điện mặt trời LIG – Quảng Trị

 Nhà máy Điện mặt trời LIG Quảng Trị  Công suất định mức của Nhà máy là 49,5MW.

Dự án chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh
Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Du lịch và Dịch vụ Cầu Hưng Lai Nghi
Dự án LICOGI 13 TOWER

Dự án tiêu biểu

Nhà máy điện mặt trời LIG – Quảng Trị
Dự án chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh
Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Du lịch và Dịch vụ Cầu Hưng Lai Nghi
Dự án LICOGI 13 TOWER

Khách hàng - Đối tác Các khách hàng - đối tác đã tin tưởng hợp tác với Licogi 13