Dự án chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh