Tin tức

Công ty con LIG trúng thầu dự án Sân vận động Thái Nguyên

18.08.2022

Ngày 26/07/2022, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 265/QĐ-DAD&CN về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu SVĐ-18: ” Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án xây dựng Sân vận động Thái Nguyên”, theo đó, phê duyệt lựa chọn CTCP LICOGI13 – Nền móng Xây dựng (LICOGI13-FC) – Công ty con thuộc CTCP Licogi 13 (HNX: LIG) là nhà thầu thực hiện Dự án.

Phối cảnh Sân vận động Thái Nguyên

Dự án xây dựng Sân vận động Thái Nguyên do UBND tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư, được giao cho Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thái Nguyên làm đại diện. Sân vận động Thái Nguyên được xây dựng tại xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên với tổng diện tích 15.46 ha, quy mô 22,000 chỗ ngồi, có mái che, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, diện tích sân bóng đá đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế, đường Pitse bao quanh với 8 đường chạy vòng, 10 đường chạy thẳng theo tiêu chuẩn IAAF; khu vực thi đấu các môn điền kinh như nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ…. đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế.

Trong thời hạn 660 ngày kể từ ngày khởi công Dự án, nhà thầu LICOGI13-FC sẽ thực hiện toàn bộ công việc thi công xây dựng công trình sân vận động và cung cấp, lắp đặt thiết bị cùng các dịch vụ liên quan theo hồ sơ bản vẽ thiết kế.  Việc trúng thầu dự án Sân vận động Thái Nguyên một lần nữa khẳng định năng lực của LICOGI13-FC trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt đối với lĩnh vực thi công xây dựng, góp phần tăng sản lượng của Công ty, bảo đảm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra đầu năm 2022.

Nguồn: https://fili.vn/2022/08/cong-ty-con-lig-trung-thau-du-an-san-van-dong-thai-nguyen-737-993236.htm

Tin tức

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan