Tin tức

Công bố thông tin về việc góp vốn mua cổ phần và cử người đại diện phần vốn góp của LICOGI 13

14.09.2019

Công bố thông tin về việc góp vốn mua cổ phần và cử người đại diện phần vốn góp của LICOGI 13 tại công ty CP Melig13 và Công ty CP Hà Thái Vina Thái Bình

Xem chi tiết tại đây

Tin tức

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan