Tin tức

Quyết định góp vốn thành lập Công ty CP Điện mặt trời LIG Quảng Trị và cử người đại diện phần vốn góp

12.07.2019

Quyết định góp vốn thành lập Công ty CP Điện mặt trời LIG Quảng Trị và cử người đại diện phần vốn góp

Xem chi tiết tại đây.

 

Tin tức

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan