Tin tức

Đại hội cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần LICOGI13 thành công tốt đẹp

20.04.2019

Sáng 20/4/2018, Công ty Cổ phần LICOGI13 (mã chứng khoán LIG) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 tại trụ sở Công ty: Tòa nhà LICOGI13 TOWER, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội với sự tham dự của đông đảo cổ đông và đại diện cổ đông nắm giữ 38.832.857 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,87% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đoàn chủ tịch - Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần LICOGI13 (mã chứng khoán LIG)

Đại hội đã nghe và thảo luận các báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát đồng thời biểu quyết thông qua các nội dung theo Tờ trình Đoàn Chủ tịch trình bày. Theo đó, Giá trị sản lượng toàn hệ thống năm 2018 là 2.193 tỷ đồng, đạt 146% kế hoạch, tăng 80% so với năm 2017; Doanh thu hợp nhất là 1.714 tỷ đồng, đạt 132% kế hoạch, tăng 44% so với năm 2017; Lợi nhuận trước thuế đạt 37,906 tỷ  đồng, tăng 198% so với năm 2017, đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức 5% bằng tiền mặt.

Năm 2018 cũng là năm đánh dấu sự tăng trưởng và mở rông quy mô doanh nghiệp một cách nhanh và hiệu quả. Nhiều mảng sáng và dấu hiệu tích cực đã xuất hiện, các dự án đầu tư với quy mô lớn được triển khai khẩn trương, đồng loạt; tạo ra việc làm mới còn nhiều tiềm năng như lắp đặt thiết bị điện mặt trời, xác lập vị trí trong ngành sản xuất công nghiệp… bằng chính ý chí và quyết tâm “Nghĩ lớn hơn, làm lớn hơn” của cả tập thể lãnh đạo, sự đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên và  đồng hành của cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 13.

Mặc dù lần đầu tiên tham gia vào lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ so với các ngành nghề truyền thống, nhưng Nhà máy điện Mặt trời LIG Quảng Trị lại được coi là dự án đầu tư tiêu biểu của LICOGI13 trong năm 2018, đánh dấu sự nhanh nhạy, quyết liệt, linh hoạt và đồng bộ trong việc hoàn tất nhanh các thủ tục đầu tư đồng thời với triển khai ký hợp đồng tổng thầu, hợp đồng tín dụng, hợp đồng bán điện và khẩn trương, quyết liệt, chắc chắn trong công tác thi công.

Các dự án bất động sản như Nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh (Đà Nẵng), Khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng Lai Nghi (Quảng Nam) Khu du lịch cao cấp Trà cổ (Quảng Ninh)… cũng đang được khẩn trương triển khai đồng thời với việc hoàn tất các thủ tục liên quan để đủ điều kiện ghi nhận doanh thu trong năm 2019.

Về các chương trình mục tiêu trọng tâm trong năm 2019, Đại hội đã thông qua với tỷ lệ rất cao (trên 99% cổ đông dự họp nhất trí), theo đó, doanh thu dự kiến: 1.850 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn hệ thống: 52,8 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức tối thiểu dự kiến 5%.

Trong năm 2019, LICOGI13 tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư vào các dự án năng lượng và dự án bất động sản, trong đó, hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành thương mại Nhà máy điện mặt trời LIG Quảng Trị; Khẩn trương triển khai thực hiện các Dự án thủy điện Sông Nhiệm 3, thủy điện Nậm Pàn 5 để đảm bảo mục tiêu phát điện hai dự án vào năm 2021; Hoàn thành công tác đầu tư giai đoạn 1, thực hiện đền bù cơ bản giai đoạn 2 dự án Khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng Lai Nghi; Bàn giao hai nhà chung cư B1 và B1A và tiếp tục khởi công xây dựng hai block E (E3,E4) dự án Nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh song song với việc hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh giá bán, tối ưu hóa các bước đầu tư để xây dựng các block còn lại có hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, LICOGI13 tiếp tục hoàn thiện các thủ tục thực hiện đấu thầu để được giao đồng chủ đầu tư Dự án Khu đô thị mới Suối Cam (Đồng Xoài - Bình Phướcvới diện tích 159,89 ha; dự kiến khởi công dự án trong quí I/2020; Hoàn thành cơ bản các hạng mục xây dựng dự án Khu du lịch cao cấp Trà Cổ, tiêu thụ ít nhất 2/3 thành phẩm bất động sản LICOGI 13 sở hữu tại dự án.

Trong lĩnh vực năng lượng, hoàn thiện các thủ tục để được phê duyệt Chủ đầu tư đối với ít nhất một dự án điện gió hoặc điện mặt trời.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động xây lắp, kiên định mục tiêu tổng thầu xây lắp hướng tới tổng thầu EPC cùng với các giải pháp kiểm soát và phòng ngừa rủi ro trước, trong và sau quá trình thực hiện hợp đồng. Mặt khác, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các Công ty con/liên kết trong hệ thống.

Sau ba giờ làm việc khẩn trương, hiệu quả, Đại hội cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần LICOGI13 đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh:

 

BBT

Tin tức

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan