Công trình thi công

Công trình khoan cọc nhồi Nhà ở cho CBCNV bệnh viện 103 - Học viện quân y

11.29.2019

Địa điểm: Thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7

Hạng mục thi công: Thi công cọc khoan nhồi, tầng hầm nhà CT1, CT2

Giá trị: 85.000.000.000 VNĐ

Thời gian thi công:  - CT01: 1/2013 - 4/2013

                             - CT02: 10/2014 - 2/2014

Công trình thi công

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Dự án liên quan