Công trình thi công

Công trình trụ sở văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuê LICOGI 13 TOWER

11.29.2019

Chủ đầu tư : Công ty cổ phần LICOGI13

Khối lượng : Cọc D1300: 5600m ( 112 cọc)

Tường vây: 2500m3 Giá trị hợp đồng : 31.000.000.000 VND

Thời gian thi công: 7/2009 - 12/2009 

Công trình thi công

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Dự án liên quan