Công trình thi công

Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc – Giai đoạn 1

11.25.2017

Công trình: Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc – Giai đoạn 1

-         Gói thầu P-1& P-2 : Thi công hoàn thiện san lấp mặt bằng và hạ tầng

-         Địa điểm: Xã Thiện Kế, Tam Hiệp, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam; diện tích 94,3857 Ha.

-         Chủ đầu tư: Công ty TNHH KCN Thăng Long (Vĩnh Phúc)

-         Giá trị hợp đồng (bao gồm VAT): 130,9 tỷ đồng

-         Tiến độ: 07/2017-:-12/2018

Một số hình ảnh thi công:

Công trình thi công

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Dự án liên quan