Công trình thi công

Nhà máy xi măng Thăng Long

11.29.2019

Địa điểm: Tỉnh Quảng Ninh

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xi măng Thăng Long

Giá trị hợp đồng: 64.268.000.000 VND

Thời gian: 2005-2006

Tham gia thi công nhà máy xi măng Thăng Long

- Cọc nhồi vào đất /Bored pile  D1200: 2271,8m

- Khoan cọc nhồi vào đá D1200: 163,8m

- Khoan cọc nhồi vào đất / Bored pile  D1000: 2246,4m

- Khoan cọc nhồi vào đá/ Bored pile  D1000: 274

- Khoan cọc nhồi vào đất / Bored pile  D800: 375,1

- Khoan cọc nhồi vào đá/ Bored pile  D800: 22

- Đóng cọc /Driving RC pile 400x400: 529.9md

- Đóng cọc / Driving RC pile 300x300: 212.8md

Công trình thi công

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Dự án liên quan