Công trình thi công

Khoan cọc nhồi nhà máy xi măng Hoàng Mai

11.29.2019

Dự án Xi măng Hoàng Mai với công suất 1,4 triệu tấn xi măng/năm tại Nghệ An

Chủ đầu tư: Công ty xi măng Nghệ An

Trị giá hợp đồng: 18.683 tỷ đồng

Thời gian thi công: 1998 - 1999

Nội dung công việc: Khoan cọc nhồi

- Khoan đất D800: 4886.51 md;
- Khoan đỏ D800:    296.46 md;
- Khoan đất D1200: 6448 md;
- Khoan đỏ D1200:   600.11md

Công trình thi công

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Dự án liên quan