Công trình thi công

Nhà máy bột giấy và giấy An Hòa

11.29.2019

Địa điểm: Xã Vĩnh Lợi - Sơn Dương - Tuyên Quang

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Giấy An Hoà

Gói thầu: Đúc , đóng cọc BTCT 300x300m
 
Giá trị HĐ: 76.000.000.000 VND

Thời gian: Năm 2008

Công trình thi công

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Dự án liên quan