Tin tức

Công ty cổ phần điện gió LIG Hướng Hoá 1, LIG Hướng Hoá 2 ký hợp đồng mua bán điện với EVN EPTC

05.08.2021

Ngày 28/04/2021, Công ty Mua bán điện (EVN EPTC) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ký Hợp đồng mua bán điện với Công ty cổ phần LIG Hướng Hóa 1 và Công ty cổ phần LIG Hướng Hóa 2, là Chủ đầu tư hai dự án nhà máy điện gió LIG Hướng Hóa 1, Hướng Hoá 2. Đây là hai Công ty con do LICOGI13 nắm giữ 99% vốn.

Dự án điện gió Hướng Hoá 1 tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị có tổng mức đầu tư 2100 tỷ đồng, công suất lắp máy: 48MW với 12 tuabin và 4 tổ máy, điện năng sản xuất hàng năm dự kiến 160 triệu kwh/năm, điện áp đấu nối: 220KV.

Dự án Điện gió LIG Hướng Hóa 2 đặt tại xã Tân Long, Tân Lập và Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.060 tỷ đồng, công suất thiết kế  48MW, có 12 tuabin, 4 tổ máy với điện năng sản xuất hàng năm dự kiến 150 triệu kwh/năm

Hai Dự án đã được EVN EPTC chấp thuận mua điện theo giá được phê duyệt tại Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, qui định đối với các dự án điện gió trong đất liền vận hành thương mại trước ngày 01/11/2021. Theo đó giá mua điện tại điểm giao nhận điện là 8,5 Uscent/kWh, tương đương 1.928 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.

Hiện nay Chủ đầu tư dự án đang khẩn trương triển khai các bước công việc cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hai dự án, đảm bảo các Dự án được vận hành thương mại trong tháng 10/2021.

Tin tức

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan