Công trình thi công

Cụm công trình nhà ở khu IA20 Khu đô thị Nam Thăng Long

12.12.2019

Cụm công trình nhà ở khu IA20 Khu đô thị Nam Thăng Long

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Đô-BQP  

- Gói thầu: Cung cấp lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng hoàn thiện toà nhà A2

- Giá trị hợp đồng:  504,882 tỷ đồng 

-    Tiến độ:  11/2018 -:- 12/2019

Hình ảnh công trình:

 

Công trình thi công

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Dự án liên quan