Công trình thi công

Dự án nâng cấp cải tạo Quốc lộ 18 Quảng Ninh

29.11.2019

Địa điểm: Tỉnh Quảng Ninh

Chủ đầu tư: Công ty CP BOT Đại Dương

Thời gian: 2013

Giá trị: 157.000.000.000 VND 

Hạng mục thi công: Thi công đường từ Km 82+00-Km 87+300 và các cầu Khe Sâu Km85+213.10, Cầu Khe Mai Km85+588.8, Cầu Chạp Khê 1 Km86+314.86, Cầu Chạp Khê 2 Km86+490.69;  Nút giao thông Uông Bí (Gói 1A)

Công trình thi công

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Dự án liên quan