Công trình thi công

Hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm y tế tỉnh Thái Bình

12.12.2019

Chủ đầu tư : Quỹ đầu tư và phát triển Thái Bình

Hạng mục : Xây lắp công trình hạ tầng kỹ thuật

Thời gian thi công : 2013 - 2014

Giá trị : 88 tỷ VNĐ

Công trình thi công

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Dự án liên quan