Công trình thi công

Khu Công nghiệp Thăng Long II

11.29.2019

Khu Công nghiệp Thăng Long II do Tập đoàn Sumitomo làm chủ đầu tư có quy mô 220 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký 816 tỷ đồng

Địa điểm: Huyện Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên

Chủ đầu tư: Công ty TNHH KCN Thăng Long

Giá trị hợp đồng: 120.891.000.000VND

Thời gian: 2008 - 2010

Gói thầu P-1 (C): Thi công san lấp khu phía Bắc; Gồm san lấp 1,2 triệu m3 cát và 2,780km đê bao cùng các công việc phụ trợ khác

Hình ảnh của dự án:

Công trình thi công

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Dự án liên quan